| powrót do menu projektów | | strona główna |
PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REALIZOWANE POPRZEZ
BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, 2007-2013
Działania podjęte w ramach realizacji Projektu / Kalendarium:
~ 10.09.2010 r.

OFICJALNE STRONY PROJEKTÓW BW i EA

Inauguracja oficjalnej strony projektu "Bazy Wiedzy" | www.bazywiedzy.eu |

Inauguracja oficjalnej strony projektu "Elektroniczna Administracja" | www.emazovia.eu |

~ 06.09.2010 r.

STUDIA WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH RPO 2007 - 2013 (BW i EA).

Załączone studia wykonalności opracowane w roku 2008 stanowiły podstawę do sporządzenia wniosków o dofinansowanie, a w konsekwencji przyjęcie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwał 1672/370/10 oraz 1673/370/10 z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie realizacji projektów własnych.

| Studium wykonalności Projekt BW | Studium wykonalności Projekt EA |

~ 31.08.2010 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA PROJKETU EA

W dniu 10 sierpnia 2010 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1673/370/10 w sprawie realizacji projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" co oznacza ostateczne zakończenie formalności z zatwierdzeniem projektu i możliwość wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki tej decyzji otworzyła się droga do refundacji poniesionych dotychczas wydatków oraz ostatecznie przyjęto kwotę dofinansowania projektu.

W Biurze Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z Partnerami projektu prowadzone jest postępowanie o zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczące realizacji najważniejszego zadania projektowego - Opracowanie systemu informatycznego e-Urząd wraz z wdrożeniem jego podstawowych komponentów (rdzenia systemu).

Ponadto w trakcie są dwa inne postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczące:
- zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu,
- doradztwa technicznego i finansowego w obsłudze projektu.

Wkrótce w ramach działań informacyjno-promocyjnych zostanie uruchomiony dedykowany wyłącznie projektowi serwis internetowy, gdzie będą zamieszczone szczegółowe informacje i materiały na temat projektu.

~ 31.08.2010 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA PROJKETU BW

W dniu 10 sierpnia 2010 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1672/370/10 w sprawie realizacji projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", co oznacza ostateczne zakończenie formalności z zatwierdzeniem projektu i możliwość wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki tej decyzji otworzyła się droga do refundacji poniesionych dotychczas wydatków oraz ostatecznie przyjęto kwotę dofinansowania projektu.

W Biurze Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z samorządami powiatowymi - Partnerami projektu trwają intensywne prace nad zakończeniem przygotowań do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne dotyczące realizacji największego zadania projektowego - "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB".

Ponadto w trakcie są już trzy inne postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczące:
- zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu,
- opracowania modeli danych dla dokumentów planistycznych,
- doradztwa technicznego i finansowego w obsłudze projektu.

Wkrótce w ramach działań informacyjno-promocyjnych zostanie uruchomiony dedykowany wyłącznie projektowi serwis internetowy, gdzie będą zamieszczone szczegółowe informacje i materiały na temat projektu.

~ 12.07.2010 r.

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT EA

8 lipca 2010 r. w Centrum Konferencyjno - Kongresowym w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 9, odbyła się konferencja inaugurująca projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, realizowany w partnerskiej współpracy z 36 powiatami i 278 gminami województwa mazowieckiego.

Podstawowym celem projektu jest wsparcie samorządów lokalnych w ich działaniach dotyczących tworzenia sprawnej i funkcjonalnej e-administracji. Partnerska formuła, w jakiej ten projekt jest realizowany tworzy warunki do wprowadzenia w województwie mazowieckim jednolitych standardowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych dotyczących e-administracji, a konsekwencji usprawnienia działalności tej administracji
i zmniejszenia kosztów jej funkcjonowania, a także ułatwienia interesantom dostępu do usług administracyjnych. Tworzony i wdrażany w ramach projektu e-Urząd w będzie zawierał rozwiązania dedykowane dla wszystkich poziomów samorządu województwa mazowieckiego. W ramach projektu powstanie elektroniczny system obsługi obywateli, który usprawni kontakty: urząd-obywatel oraz urząd-przedsiębiorca. System elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania tymi dokumentami wraz z obsługą podpisów elektronicznych umożliwi m.in. rejestrację korespondencji, ewidencję spraw
i kontrolę terminowości ich załatwiania, oraz pozwoli na zautomatyzowany przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej różnych szczebli.

W konferencji prelekcje wygłosili: Wojciech Wiewiórowski - Dyrektor Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, prof. dr hab. Michał Kulesza - Instytut Nauk Prawno - Administracyjnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Partner Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka, dr Jan Maciej Czajkowski - Współprzewodniczący Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Mączewski - Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Józef Kurek - Przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Miasta i Gminy Mszczonów, Zenon Szczepankowski - Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, Starosta Przasnyski, Wiesława Kwiatkowska - Sekretarz Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Krzysztof Filiński - Prezes Agencji Rozwoju Mazowsza, Witold Radzio - Zastępca Dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Jarosław Wysocki - Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Andrzej Natuniewicz - Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Alicja Winiarska - Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

|
komplet prezentacji z konferencji |

~ 17. 06. 2010 r.

POWOŁANIE KOMITETÓW STERUJĄCYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

Podczas konferencji inaugurującej projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", która odbyła się w dniu 16 czerwca br., przedstawiciele partnerów projektu przyjęli przez aklamację składy komitetów sterujących zaproponowane przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego, Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Skład Komitetu Sterującego projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

Przewodniczący:
Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
Z-ca Przewodniczącego:
Stefan Kotlewski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
Członkowie:
Jan Kazimierz Krzewicki Wójt Gminy Gostynin
Józef Stradomski Wójt Gminy Staroźreby
Jerzy Żelichowski Z-ca Burmistrza m. Sochaczew
Dariusz Korczakowski Skarbnik m. Wyszków
Andrzej Jarzyński Burmistrz m. Szydłowiec
Lucjan Chrzanowski Z-ca Prezydenta m. Legionowo
Jan Ciastek Wicestarosta Płocki
Sławomir Marchel Sekretarz m. Siedlce
Bożena Mazur Geodeta miejski m. Radom
Jolanta Blajer Geodeta Powiatu Zwoleńskiego
Witold Pakieła Wicestarosta Ostrołęcki
Jolanta Sędziak Geodeta Powiatu Wyszkowskiego

Skład Komitetu Sterującego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

Przewodniczący:
Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
Z-ca Przewodniczącego:
Stefan Kotlewski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
Członkowie:
Tomasz Śmietanka Burmistrz Miasta i Gminy Kozienice
Wiesław Pszczółkowski Burmistrz m. Łomianki
Wiesław Nasiłowski Wójt Gminy Pniewy
Marek Jędrzejczak Wójt Gminy Wiązowna
Bogusław Karakula Burmistrz m. Sokołów Podlaski
Wojciech Dębski Burmistrz m. Pułtusk
Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki
Marcin Majewski Kierownik Biura Teleinformatycznego m. Radom
Sławomir Marchel Sekretarz m. Siedlce
Barbara Gutowska Wicestarosta Mławski
Małgorzata Pajewska Sekretarz Powiatu Pułtuskiego
Wiesław Piątkowski Geodeta Powiatu Warszawsko-Zachodniego

~ 17. 06. 2010 r.

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT BW

16 czerwca 2010 r. w Centrum Konferencyjno - Kongresowym w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 9, odbyła się konferencja inaugurująca projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, realizowany w partnerskiej współpracy z 39 powiatami i 283 gminami województwa mazowieckiego. W wygłoszonych referatach przybliżone zostały ogólne założenia projektu oraz jego cele, których realizacja usprawni funkcjonowanie administracji publicznej w województwie mazowieckim oraz umożliwi obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom publicznym dostęp do rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki administracji samorządowej, w tym do treści planów zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków oraz opracowań tematycznych.

| więcej informacji | komplet prezentacji z konferencji |

~ 31. 05. 2010 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZOWANEJ W DNIU 16 CZERWCA 2010 R. KONFERENCJI INAUGURACYJNEJ PROJEKTU BW.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 czerwca 2010r. w centrum Konferencyjno - Kongresowym w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 9 odbędzie się konferencja inaugurująca projekt kluczowy Samorządu Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Udział w konferencji jest bezpłatny i otwarty. Serdecznie zapraszamy!
W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: katarzyna.kluk@eye.eu.pl

Agenda konferencji

~ 10. 03.2010 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POZIOMU ZAAWANSOWANIA PRAC PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

W ramach prac nad realizacją projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego:

1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu",

2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa",
objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013, wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na zakup obsługi prawnej świadczonej przy realizacji wyżej wymienionych projektów.

Bliższe informacje dotyczące zamówienia oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępne są w zakładce "Przetargi".

Infomacje dotyczące przetargu
~ 10. 03.2010 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POZIOMU ZAAWANSOWANIA PRAC PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

W ramach prac nad realizacją projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego:
1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu",
2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa",
objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego
2007-2013, wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usługi prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach wyżej wymienionych projektów. Zamówienie ma na celu przeprowadzenie skutecznej i nowoczesnej kampanii informacyjno - promocyjnej pozwalającej na jak najlepszą realizację przedsięwzięć oraz szerokie wykorzystanie ich rezultatów.
W ramach zamówienia przeprowadzone zostaną między innymi:

1) opracowanie graficzne oraz wizualizacja projektu,
2) przygotowanie materiałów informacyjnych,
3) działania medialne: seria spotów radiowych i telewizyjnych, artykuły prasowe,
4) organizacja konferencji,
5) budowa i utrzymanie stron internetowych.

Bliższe informacje dotyczące zamówienia oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępne są w zakładce "Przetargi".

Infomacje dotyczące przetargu

~ 04. 03. 2010 r.

PARTNERZY PROJEKTÓW

"Wykazy Partnerów sporządzone na podstawie zawartych w 2009 r. umów o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych.

Projekt EA Projekt BW

~ 29. 12. 2009 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POZIOMU ZAAWANSOWANIA PRAC PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

W dniu 23 grudnia 2009 r. wpłynęła do Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie korespondencja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informująca o pomyślnym zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego:

1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu",

2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa",

objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dokumentacje projektów zostały przekazane do Wydziału Wdrażania Priorytetu I i II RPO WM, co pozwoli na przejście do etapu przygotowania decyzji
o dofinansowaniu projektów. Żywimy głęboką nadzieję, iż w styczniu 2010 roku nastąpi podjęcie stosownych uchwał przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, co będzie umożliwiało przystąpienie do realizacji projektów u wszystkich partnerów projektów.

Z uwagi na zbliżający się Nowy Rok 2010 pragniemy wszystkim Partnerom biorącym udział w realizacji powyższych projektów kluczowych życzyć dużo zdrowia, szczęścia oraz wielu nowych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Pragniemy również serdecznie podziękować za współpracę w roku 2009. Liczymy, iż współdziałanie w nowym 2010 roku będzie równie owocne i przyczyni się do dalszego rozwoju naszego województwa.

~ 28. 01. 2009 r.

W związku z pismem Pana Marszałka Adama Struzika nr GW7/0300-01/09 dotyczącym możliwości przystąpienia kolejnych jednostek samorządu terytorialnego do projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego:

1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu",

2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
prosimy o podanie informacji dotyczących posiadanej infrastruktury teleinformatycznej oraz prowadzonych rejestrów i ewidencji poprzez wypełnienie i odesłanie pliku ankiety inwentaryzacyjnej.

Plik do pobrania znajduje się tutaj: proj_kluczowe_ankieta_gmina.xls

Wypełniony plik ankiety inwentaryzacyjnej prosimy przesłać w terminie do 20 lutego br. na adres:
andrzej.natuniewicz(at)bgwm.pl

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt na wyżej wskazany adres e-mailowy
lub pod nr tel. 22 827 70 46 w. 21 lub w. 53.

~ 04. 12. 2008 r.

W ramach prac objętych drugim etapem opracowania studiów wykonalności projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego:

1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu",

2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, wykonawca studiów wykonalności dla realizacji obu projektów kluczowych Krajowa Agencja Informacyjna "INFO" Sp. z o.o. z siedzibą w Warkałach prowadzi prace związane z inwentaryzacją i oceną stanu infrastruktury teleinformatycznej potencjalnych beneficjentów projektów oraz istotnych dla realizacji zadań projektowych zbiorów danych pozostających w dyspozycji poszczególnych beneficjentów.

W wyniku tych analiz oraz w dostosowaniu do budżetów projektów kluczowych i dostępnych rezultatów innych projektów, mających związek z zakresem projektów kluczowych, zostanie określona propozycja szczegółowego zakresu usług i dostaw, które powinny być zrealizowane w ramach projektów kluczowych na rzecz poszczególnych beneficjentów tych projektów, a także będą ustalone koszty realizacji tych usług i dostaw.Zakończenie tego etapu opracowania studiów wykonalności obu projektów kluczowych planowane jest na dzień 21 grudnia br.Inwentaryzacja prowadzona będzie w formie ankiety elektronicznej. Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania umieszczone w formularzu ankiety pozwoli optymalnie zaplanować usługi oraz dostawy sprzętu, niezbędne do realizacji projektów kluczowych na rzecz poszczególnych beneficjentów obu projektów kluczowych. Wypełnienie i wysłanie ankiety inwentaryzacyjnej możliwe jest za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.geodetamazowiecki.kai-info.pl zgodnie z
instrukcją wypełnienia. Poniżej zamieszczamy treść ankiet w formacie PDF:
- ankieta_gmin.pdf
- ankieta_starostw1.pdf
- ankieta_starostw2.pdf
- ankieta_starostw3.pdf
Zakończenie zbierania informacji w ramach ankiety inwentaryzacyjnej dotyczącej gmin planowane jest w terminie do 10 grudnia br., zaś ankiety dotyczącej powiatów w terminie do 15 grudnia br. | powrót do menu strony |

~ 01. 11. 2008 r.

Zgodnie z założeniami dotyczącymi przygotowań projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego: 1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego organizuje spotkania warsztatowe z przedstawicielami gmin i powiatów naszego regionu, które zadeklarowały gotowość zawiązania partnerstwa w ww. projektach.

W okresie od 3 do 24 listopada obędzie się łącznie dziewięć spotkań - osiem z przedstawicielami gmin oraz jedno z przedstawicielami powiatów. Szczegółowy grafik podajemy w załączeniu. Pan Marszałek Adam Struzik skierował zaproszenia do wszystkich 279 gmin oraz 40 powiatów, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projektach na zasadach partnerstwa. Przeprowadzenie warsztatów zbiega się z kończącymi się pracami dotyczącymi pierwszego etapu opracowania studiów wykonalności ww. projektów kluczowych.
Celem spotkań jest:

- przybliżenie genezy projektów kluczowych na tle rezultatów projektu "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach Województwa",

- przedstawienie celów i zakresu zadań przewidzianych do wykonania w każdym z projektów,

- omówienie założeń do procesu inwentaryzacji stanu istniejącego w obszarach istotnych dla realizacji projektów,

- przedstawienie i przedyskutowanie zasad współpracy zawartych w projekcie porozumień dwustronnych między Samorządem Województwa Mazowieckiego a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Formuła spotkań daje możliwość czynnego włączenia się partnerów w proces przygotowania projektów.

| powrót do menu strony |

~ 25. 07. 2008 r.

Samorząd Województwa Mazowieckiego, działając poprzez Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
mając na uwadze potrzeby obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej, w tym organów służby geodezyjnej i kartograficznej oraz samorządowych jednostek organizacyjnych województwa mazowieckiego, przygotowuje dwa projekty kluczowe, stanowiące elementy składowe ww. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu",

2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Cele projektów kluczowych oraz zakres działań

I. Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", zwany dalej "Projektem BW". Projekt BW jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" w Priorytecie I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu".

Honorowy patronat nad projektem objął Minister Infrastruktury (zobacz załącznik).
Merytoryczne wsparcie dla projektu zadeklarował także Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (zobacz załącznik), wskazując do współdziałania przy jego realizacji niektóre departamenty MSWiA oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Beneficjentami projektu będą, oprócz Samorządu Województwa Mazowieckiego i jego jednostek organizacyjnych, uczestniczące w nim powiaty i gminy.

Dotychczas deklarację gotowości udziału w projekcie złożyło:
- 39 powiatów (zobacz załącznik)
- 278 gmin (zobacz załącznik)

Okres realizacji projektu przypada na lata 2007 - 2015, w tym:
- faza planowania i projektowania na lata 2007 - 2008,
- faza wykonawcza na lata 2009 - 2015.

Budżet projektu BW wynosi 180 mln zł, w tym:
- środki UE - 153 mln zł,
- środki krajowe - 27 mln zł.

Do podstawowych celów projektu BW należą:

1) promocja gospodarcza Mazowsza poprzez:
a) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych i tematycznych), zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z wymogami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE);
b) opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających:
jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą,
przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji,

2) wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;

3) aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

Zakłada się, że w ramach projektu BW podjęte zostaną następujące działania:

1) utworzenie gminnych i powiatowych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w oparciu o rezultaty projektu MSIP-GPW oraz wdrożenie mechanizmów umożliwiających: wzajemną wymianę i integrację danych pomiędzy gminami, powiatami i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi poziomu regionalnego w województwie mazowieckim, udostępnianie danych, a także korzystanie z usług internetowych OGC - WMS i WFS;

2) przekształcenie treści mapy zasadniczej (w powiatach uczestniczących w projekcie) do postaci wektorowej;

3) wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w powiatach uczestniczących w projekcie) do postaci cyfrowej i modernizacją tego rejestru, w tym:
a) dokończenie procesu wektoryzacji mapy katastralnej,
b) integracja katastralnych danych opisowych z danymi geometrycznymi,
c) pozyskanie brakujących danych EGiB, w szczególności dot. budynków.

4) wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania powiatowymi georeferencyjnymi bazami danych (bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych; bazy danych ewidencji gruntów i budynków; bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej);

5) opracowanie TBD dla tej części województwa, dla której taka baza nie została dotychczas założona, aktualizacja wcześniej założonych zbiorów Bazy Danych Topograficznych (TBD), doprowadzenie wszystkich zbiorów TBD do spójności, wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do aktualizacji i przetwarzania danych TBD;

6) przekształcenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz innych rejestrów publicznych do postaci cyfrowej (w gminach uczestniczących w projekcie) i integracja tych zbiorów danych z MSIP-GPW;

7) opracowanie, w oparciu o rezultaty projektu MSIP-GPW, standardowych modeli danych oraz profilu metadanych:
a) studium zagospodarowania terenu,
b) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
c) planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
d) uproszczonego planu urządzania lasu,

8) przygotowanie metadanych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej oraz innych zbiorów danych dostępnych przy pomocy mechanizmów MSIP-GPW a także wdrożenie procedur udostępnienia plików XML metadanych do serwerów katalogowych MSIP oraz serwerów katalogowych Geoportalu;

9) uruchomienie portalu pozwalającego zarejestrowanym użytkownikom na zamieszczanie informacji na temat działalności gospodarczej w powiązaniu z określoną lokalizacją przestrzenną oraz opracowanie schematu zapytań pozwalających na szybką analizę przestrzenną pod kątem lokalizacji terenów inwestycyjnych w oparciu o dane zgromadzone w MSIP oraz oferty właścicieli.

II. Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, zwany dalej "Projektem EA".
Projekt EA jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" w Priorytecie II. "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza"
Beneficjentami projektu oprócz Samorządu Województwa Mazowieckiego i jego jednostek organizacyjnych będą uczestniczące w nim powiaty i gminy.


Dotychczas deklarację gotowości uczestniczenia w projekcie złożyło:
- 38 powiatów (zobacz załącznik)
- 279 gmin (zobacz załącznik)

Okres realizacji projektu przypada na lata 2007 - 2015, w tym:
- faza planowania i projektowania na lata 2007 - 2008,
- faza wykonawcza na lata 2009 - 2015.

Budżet projektu EA wynosi 60 mln zł, w tym:
- środki UE - 51 mln zł,
- środki krajowe - 9 mln zł.

Merytoryczne wsparcie dla projektu zadeklarował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazując do współdziałania przy jego realizacji niektóre departamenty MSWiA oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Do podstawowych celów projektu EA należą:

1) poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek poprzez:
a) podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie eAdministracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,
b) wdrożenie standardowych jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej,

2) zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej,

3) usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:
a) umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną (e-Government),
b) zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Zakłada się, że w ramach projektu EA podjęte zostaną następujące działania:

1) opracowanie, w oparciu o rezultaty projektu MSIP-GPW, i wdrożenie w gminach i powiatach uczestniczących w projekcie systemu informatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, a także wspomagał działalność powiatu i gminy, w szczególności w zakresie:
zarządzania informacją i promocją jednostki samorządu terytorialnego,
elektronicznej obsługi prac rady powiatu/gminy,
obsługi zamówień publicznych,
zarządzania edukacją,
zarządzania ochroną zdrowia,
zarządzania współpracą z organizacjami pozarządowymi,
konsultacji społecznych,
ewidencji nieruchomości stanowiących powiatowy/gminny zasób nieruchomości,
prowadzenia i udostępniania zasobów bibliotecznych,
szkoleń i edukacji permanentnej.

2) wdrażanie portalu umożliwiających kontakt on-line, w tym świadczenie e-usług przez jednostki administracji publicznej na rzecz przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli; a w szczególności:
a) udostępnianie drogą elektroniczną danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) pobierania opłat drogą elektroniczną wraz z billingiem tych opłat;

3) utworzenie publicznych punktów dostępu do e-usług świadczonych przez administrację publiczną;

4) dostawa i instalacja odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego (serwery, stacje robocze, skanery, zestawy do podpisu elektronicznego, oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo danych).

Opracowanie dokumentacji projektowych
Podstawowym dokumentem opracowywanym w ramach przygotowań projektów kluczowych są studia wykonalności. Planuje się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie studiów zostanie zakończone w czerwcu 2008 r.
Studia wykonalności realizowane będą w trzech etapach obejmujących następujące główne zadania:

Etap I:

1) opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym koncepcji realizacji zamówienia;

2) określenie szczegółowego zakresu działań przewidywanych do realizacji w ramach projektów kluczowych oraz ustalenie przybliżonych kosztów jednostkowych tych działań;

3) opracowanie koncepcji zarządzania projektami kluczowymi, struktury organizacyjnej, jaka jest niezbędna dla sprawnego zarządzania tymi projektami oraz oszacowanie kosztów tego zarządzania;

Etap II:

4) inwentaryzacja i ocena stanu infrastruktury teleinformatycznej potencjalnych beneficjentów projektów oraz istotnych dla realizacji zadań projektowych zbiorów danych pozostających w dyspozycji poszczególnych beneficjentów;

5) określenie, na podstawie wyników inwentaryzacji i oceny, w dostosowaniu do budżetów projektów kluczowych oraz dostępnych i przewidywanych rezultatów innych projektów, mających związek z zakresem projektów kluczowych, zrealizowanych bądź znajdujących się w realizacji, propozycji szczegółowego zakresu usług i dostaw, które powinny być zrealizowane w ramach projektów kluczowych na rzecz poszczególnych beneficjentów tych projektów, a także ustalenie kosztów realizacji tych usług i dostaw;

6) opracowanie wykazu określającego zakres i szacunkowe koszty usług i dostaw, które ze względu na ograniczenia budżetowe nie mogą być zrealizowane w ramach projektów kluczowych na rzecz poszczególnych ich beneficjentów, mimo że zakres tych usług i dostaw mieścić się będzie w rzeczowym zakresie działań, o których mowa w pkt 2;

Etap III:

7) określenie wskaźników ekonomicznych i finansowych oraz sporządzenie ocen oddziaływania projektów na środowisko;

8) wsparcie zamawiającego w działaniach mających na celu uzgodnienie i podpisanie odpowiednich umów z partnerami projektów;

9) opracowanie, na podstawie wyników ocen, badań i uzgodnień, o których mowa w pkt. 1-8 raportów końcowych w postaci studiów wykonalności projektów.

Harmonogram opracowania studiów wykonalności:

1) Etap I - w terminie do 90 dni licząc od daty podpisania umowy;
2) Etap II - w terminie do 150 dni licząc od daty podpisania umowy;
3) Etap III - w terminie do 180 dni licząc od daty podpisania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie studiów wykonalności zawarty jest w załączniku do niniejszej informacji (SOPZ).
Planuje się, że pełna dokumentacja projektów zostanie zakończona w I kwartale 2009 r.

Potencjalni partnerzy projektów.
Oprócz gmin i powiatów, które zgłosiły się do uczestnictwa w projekcie na zasadach partnerstwa (listy w załączeniu), zakłada się, że projekty będą realizowane przy współpracy merytorycznej z:

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwem Infrastruktury;
Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii;
Głównym Urzędem Statystycznym;
Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych;
Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich;
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej;
Krajowym Ośrodkiem Badania i Dokumentacji Zabytków;
Państwowym Gospodarstwem Leśnym - Lasy Państwowe,
Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej;
Państwowym Instytutem Geologicznym;
Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.

Powiązanie z innymi projektami, istotne informacje dla partnerów projektów

Zakłada się, że omawiane projekty kluczowe bazować będą na rezultatach projektów:
"Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa", zwany dalej "projektem MSIP-GPW",
"Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną, zwany dalej "projektem MKZ-TBD".
Projekt MSIP-GPW jest aktualnie realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale samorządów powiatu mińskiego, powiatu mławskiego, powiatu płockiego, powiatu radomskiego, miasta Mława, miasta Ostrołęka oraz gmin Mrozy i Jedlińsk w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w działaniu 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Przewiduje się, że jego zakończenie nastąpi w III kwartale 2008 r.
Podstawowym celem projektu MSIP-GPW jest utworzenie systemu teleinformatycznego, funkcjonującego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, przeznaczonego do wspierania działalności samorządowych jednostek organizacyjnych poprzez mechanizmy umożliwiające:
efektywne wykorzystanie informacji przestrzennej zgromadzonej w rejestrach publicznych prowadzonych przez administrację publiczną, wzajemną wymianę drogą teleinformatyczną danych pomiędzy poszczególnymi poziomami tej administracji i współpracujących z nią jednostek organizacyjnych oraz udostępnianie danych przestrzennych za pomocą standardowych usług sieciowych (WMS, WFS),
elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczną obsługę obywateli oraz przedsiębiorców na witrynie internetowej www.wrotamazowsza.pl.
MSIP-GPW będzie systemem o strukturze węzłowej, funkcjonującym na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Autonomicznie funkcjonujące węzły MSIP-GPW, organizowane w urzędzie marszałkowskim, w urzędach miejskich, starostwach powiatowych oraz urzędach gmin zostaną połączone siecią teletransmisyjną, która umożliwi sprawną komunikację i wymianę informacji pomiędzy nimi. Użytkownicy dowolnego węzła uzyskają możliwość korzystania z danych znajdujących się w innych węzłach systemu pod warunkiem, że będą oni mieli prawo do tego korzystania.
Szczegółowe informacje dotyczące zakładanej architektury i funkcjonalności MSIP -GPW określają warunki techniczne tego systemu, dostępne na stronie internetowej Biura Geodety Województwa Mazowieckiego (www.bgwm.pl) w zakładce "przetargi" przy zamówieniu "Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania, modernizacja oprogramowania, prace wdrożeniowe, szkolenia użytkowników oraz opracowanie danych tematycznych, w ramach realizacji projektu ".

Projekt MKZ-TBD realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Biura Geodety Województwa Mazowieckiego we współpracy z Głównym Geodetą Kraju, Powiatem Piaseczyńskim oraz Miastem Płock w ramach Priorytetu 2.4 "Rozwój zasobów ludzkich, wzmacnianie potencjału ludzkiego w samorządach i służbach publicznych" Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Jego podstawowym celem jest poprawa jakości świadczonych usług administracyjnych w zakresie prowadzenia, udostępniania i aktualizowania publicznych rejestrów geodezyjnych, w tym ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, mapy zasadniczej i bazy danych obiektów topograficznych, modernizacja warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych w tym zakresie drogą elektroniczną oraz stworzenie mechanizmów przepływu danych pomiędzy publicznymi rejestrami geodezyjnymi oraz geodezyjną administracją publiczną.

Do podstawowych działań przewidzianych w projekcie do realizacji należy zaliczyć:

1) opracowanie modelu pojęciowego zharmonizowanych zbiorów danych georeferencyjnych obejmujących, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 80, poz. 866), prowadzonych dla obszarów powiatów i województw, a w szczególności:
a) bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
b) bazę danych ewidencji gruntów i budynków,
c) bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
d) bazę danych obiektów topograficznych objętych zakresem mapy zasadniczej,
e) bazę danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem rzeźby terenu;

2) opracowanie i pilotażowe wdrożenie systemu komputerowego przeznaczonego do prowadzenia obowiązujących rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków, rejestr cen i wartości nieruchomości, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, mapa zasadnicza) w oparciu o dane zintegrowanej powiatowej bazy danych georeferencyjnych;

3) opracowanie i pilotażowe wdrożenie systemu komputerowego, zintegrowanego z systemem, o którym mowa w pkt 2, przeznaczonego do prowadzenia Bazy Danych Topograficznych (TBD), w tym jej aktualizacji w oparciu o dane zgromadzone na poziomie powiatu;

4) uruchomienie centrum skanowania oraz wykonanie prac badawczych dotyczących przekształcenia informacyjnych zbiorów analogowych do postaci cyfrowej;

5) opracowanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego, odpowiadającego wymogom społeczeństwa informacyjnego, umożliwiającego w szczególności: składanie zamówień oraz udostępnianie danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Internet, wnoszenia opłat droga elektroniczną i billingu tych opłat, przyjmowanie drogą elektroniczną zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
Prace projektowe rozpoczęte zostały w 2007 r. Zgodnie z przyjętym harmonogramem ich zakończenie powinno nastąpić w 2011 r.

| powrót do menu strony |
© Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.