Pomiń menu | Polityka prywatności cookies | Informacje o dostępności

KONTAKT

Departament Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logotyp Mazowsze serce Polski

DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII - KONTAKT

KONTAKT / DANE ADRESOWE GiK

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Geodezji Kartografii
ul.Floriańska 10, 03-707 WARSZAWA

Zobacz lokalizację ul. Floriańska na mapie

tel.: (22) 432-45-00
fax: (22) 432-45-01

e-mail: geodezja(at)mazovia.pl
www.geodezja.mazovia.pl

ul. Ludwika Mycielskiego 21, 04-379 WARSZAWA

Zobacz lokolizację ul. Mycielskiego na mapie

tel.: (22) 870-27-63
fax: (22) 813-94-41

Udostępnianie map i materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zapraszamy w godzinach: 8.00 - 16.00
ul. Floriańska 10, 03-707 WARSZAWA.
Parter, pokój nr 2

Zobacz lokalizację ul. Floriańska na mapie

tel.: (22) 432-45-13
tel.: (22) 432-45-24
tel.: (22) 432-45-36
fax: (22) 870-27-63

Zobacz materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego

Informacje dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

 

ZADANIA DEPARTAMENTU GIK

Do zakresu działania Departamentu Geodezji i Kartografii należy w szczególności wykonywanie zadań: Marszałka Województwa z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz.520 z późn.zm.), w szczególności dotyczących:

Oraz wynikających z ustawy O infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), m.in. tworzenie
i obsługa sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych oraz zapewnienie powszechnego dostępu do nich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.