Pomiń menu | Przejdź do menu | Informacje o dostępności | Mapa serwisu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII
www.geodezja.mazovia.pl

Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

e-URZĄD - CYFROWE WOJEWÓDZTWO

Logotyp MSIP Stylizowane litery MSiP i hasło Mamy oko na Mazowsze

Serwis mapowy Mazowsza

Jeśli chcesz zobrazować
na interaktywnej mapie
określone zjawisko przestrzenne

Logotyp Mazowieckiego Portalu Usług Elektronicznych stylizowane litery WM

Portal Usług Elektronicznych

Jeśli nie chcesz tracić czasu
i stać w kolejce załatwiając
urzędowe sprawy

Logotyp projektu ASI Profil kobiety wpatrzonej w obraz monitora i litery ASI

Projekt ASI

Jeśli chcesz się dowiedzieć
dlaczego i w jaki sposób
to robimy

GEODEZJA - AKTUALNOŚCI Z MAZOWSZA

18.01.2017 r. | Autor: OD/Administrator

Wrota Mazowsza - Portal Usług Elektronicznych

Jeśli nie chcesz stać w kolejce załatwiając urzędowe sprawy - poznaj Wrota Mazowsza - Mazowiecki Portal Usług Elektronicznych.

Wrota Mazowsza dla obywateli firm i urzędów - animacja

18.01.2017 r. | Autor: IIP/RM

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów

Szanowni Państwo. Publikujemy dwa opracowania przedstawiające strukturę własności i sposobu użytkowania gruntów województwa mazowieckiego w roku 2015 i 2016. Opracowania, wynikające z realizacji zadań Marszałka Województwa w zakresie art. 7c ustawy
z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, powstały na podstawie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów
i budynków według stanu z 1 stycznia w latach 2002 - 2016. Informacje przedstawione w postaci map tematycznych i wykresów ilustrujących omawianą tematykę, mogą służyć do zdiagnozowania zmian i kierunków zmian w strukturze własności i sposobie użytkowania gruntów, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat na terenie województwa mazowieckiego.

(Szczegółowe informacje dotyczące opracowań, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
ul. Ludwika Mycielskiego 21, 04-379 w Warszawie tel.: (22) 870-27-63 fax: (22) 813-94-41.) Kontakt z Departamentem

Własność i użytkowanie gruntów w województwie mazowieckim - 2015 r.

Własność i użytkowanie gruntów w województwie mazowieckim - 2016 r.

 

14.12.2016 r. | Autor: KiRP/MI

ASI - postępowanie przetargowe na wsparcie techniczne

29 listopada 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na świadczenie usługi wsparcia technicznego i merytorycznego partnerów projektu w zakresie realizacji wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (ASI). Głównymi zadaniami Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym będzie:

Wszystkie realizowane projekty

Projekt ASI - Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego

 

13.12.2016 r. | Autor: OD/Administrator

Katalog map - materiałów wzgik

Szanowni Państwo informujemy o publikacji katalogu materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w nowej szacie graficznej. Kolejne materiały - skorowidze, mapy tematyczne i opracowania specjalne, będą opublikowane wkrótce. Zapraszamy
do Wydziału Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zamów mapy - materiały z zasobu

Departament GiK - kontakt z Wydziałem wzgik

 

25.10.2016 r. | Autor: MSIP/JDR

Integracja systemów prowadzenia pzgik i e-Urząd.

24 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie odbyło się spotkanie, autorów systemów dziedzinowych używanych przez administrację publiczną poziomu powiatowego w województwie mazowieckim z Geodetą Województwa Mazowieckiego. Przedmiotem spotkania były możliwości i sposoby integracji systemów, stosowanych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z systemem e-urząd w ramach projektu ASI. Załączamy trzy prezentacje dotyczące tego zagadnienia.

(Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych prezentacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów oraz Wydziałem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Komplet prezentacji (zip/7,1MB)

Funkcjonalność systemu e-Urząd - projekt EA (pdf/2,6MB)

e-usługi z zakresu geodezji i kartografii w projekcie ASI (pdf/3,1MB)

e-usługi w geodezji i kartografii (pdf/3.1MB)

 

19.10.2016 r. | Autor: OD/Administrator

Mapa Wybranych Zabytkowych Obiektów Mazowsza

Szanowni Państwo informujemy, że na stronie Urzędu Marszałkowskiego dostępna jest artystyczna Mapa Wybranych Zabytkowych Obiektów Mazowsza, opracowania i zrealizowana przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach promocji Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podkład kartograficzny i część obiektów pochodzi z danych MSIP oraz materiałów wzgik. Wydanie I mapy przedstawia winietki i lokalizację 47 zabytków architektury oraz zabytkowych parków z terenu województwa mazowieckiego. Planowane są kolejne wydania, które będą uzupełniane o nowe obiekty zabytkowej architektury Mazowsza. Oryginał mapy ma wymiary 70x100 cm.

Mapa Wybranych Zabytkowych Obiektów Mazowsza

 

01.09.2016 r. | Autor: KiRP/BR

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ASI

31 sierpnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. W spotkaniu brał udział Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego. W skład Komitetu wchodzą ponadto Pan Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Sterującego oraz przedstawiciele 18 Partnerów realizujących wspólnie z Województwem Mazowieckim Projekt ASI. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Sterującego przyjęty został Regulamin prac Komitetu oraz zatwierdzone zostały pierwsze dokumentacje przetargowe, w tym:

Wszczęcie ww. postępowań przetargowych zostało przewidziane na koniec września bieżącego roku.

 

25.07.2016 r. | Autor: KiRP/BR

Uchwała ZWM w sprawie realizacji projektu ASI

22 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 1187/168/16 w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Obecnie możliwe jest formalne rozpoczęcie prac projektowych.

Realizowane projekty

Opis Projektu ASI

 

12.07.2016 r. | Autor: KiRP/IG

Spotkanie robocze - publikacja zbiorów i usług danych przestrzennych oraz e-usług

5 lipca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Powiatowych oraz Geodety Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie dotyczyło: cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenia metadanych dla scyfryzowanych zbiorów danych, utworzenia usług danych przestrzennych, (o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 oraz ust. 1b ustawy z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne - tj. zbiorów: EGiB, GESUT, BDSOG, BDOT500,) oraz utworzenia
i opublikowania e-usług z zakresu geodezji i kartografii.

Wymienione działania realizowane będą w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Materiały ze spotkania roboczego - publikacja zbiorów

Mapy - Zasób geodezyjny Mazowsza

 

23.06.2016 r. | Autor: OD/Administrator

Nowy layout serwisu mapowego Wrota Mazowsza

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym, odświeżonym wyglądem serwisu mapowego Wrót Mazowsza będącego "oknem" Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej MSIP. Oprócz zmian layout'u wprowadziliśmy wiele nowych funkcji i rozwiązań mających na celu zwiększenie funkcjonalności i komfortu korzystania z aplikacji. Zapraszamy.

Serwis mapowy Wrota Mazowsza

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej

 

17.06.2016 r. | Autor: KiRP/RW

Spotkanie z Partnerami Projektu ASI

W Urzędzie Marszałkowkim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 17 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie z Partnerami, którzy zgłoszeni są do Projektu ASI oraz będą realizować własne projekty w ramach Działania 2.1 RPO WM 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotaknia udostęponionymi na stronie projektu ASI.

Materiały ze spotkania z Partnerami ASI

 

27.04.2016 r. | Autor: KiRP/RW

Projekt ASI oceniony pozytywnie

20 kwietnia 2016 r. została opublikowana lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,Typ projektów: e-administracja w ramach której Projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) jest akredytowany do realizacji. Projekt ASI w wyniku oceny merytorycznej uzyskał 97 pkt na 97 możliwych co klasyfikuje
go na pierwszej pozycji wśród 20 ocenianych wniosków.

Celem strategicznym Projektu jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną
przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT (Information and communications technology).

Do Projektu ASI przystąpiło 190 Partnerów szczebla gminnego i powiatowego. Wartość Projektu wynosi 98.262.268 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Wkład własny Partnerów i Województwa Mazowieckiego wynosi 19.652.451 zł. Realizacja Projektu zaplanowana jest na lata 2016-2018, a zadanie 6 - do końca roku 2019. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Projektu ASI (link poniżej).

Strona i pełny opis projektu ASI

Strona Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

 

17.03.2016 r. | Autor: MSIP/JL

Sympozjum - Zasoby informacyjne i struktura regionalnych sip

Regionalne systemy informacji przestrzennej byly tematem rozmów miedzy Ministerstwem Cyfryzacji, województwami i Glównym Geodeta Kraju. W obradach wzial udzial marszalek Adam Struzik. Podczas spotkania przedstawiono lokalne systemy informacji przestrzennej poszczególnych województw, miasta Kalisza, Krakowa, Lodzi, regionu dorzecza Parsety oraz powiatu wroclawskiego. Dyskutowano na temat udzialu samorzadu terytorialnego w tworzeniu, utrzymaniu i wszechstronnym uzytkowaniu zasobów informacji geoprzestrzennej, planach rozwoju oraz konfrontacji potrzeb, mozliwosci i stanu faktycznego na wszystkich szczeblach administracji samorzadowej. Podkreslono koniecznosc wprowadzania jednolitych wymagan, stosowanych w odpowiednich rejestrach publicznych.

Dyskusja dotyczyla rekomendacji zmian przepisów obejmujacych regionalna infrastrukture informacji przestrzennej i rozwój spoleczenstwa informacyjnego, oczekiwan samorzadów w obszarze doprecyzowania kwestii kompetencji i finansowania jednostek samorzadu terytorialnego w obszarze informacji geoprzestrzennej. Rozmawiano takze o usystematyzowaniu poszczególnych zbiorów danych i przypisaniu kompetencji odpowiednim szczeblom administracji, wprowadzeniu standardów dla prowadzenia rejestrów publicznych (zwlaszcza tematycznych) oraz kontroli wytworzonych danych.

W sympozjum wzieli udzial m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Witold Kolodziejski, Glówny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, czlonkowie Zespolu Porozumiewawczego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Konwencie Marszalków RP oraz geodeci województw. Gosciem honorowym byl przewodniczacy Panstwowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
prof. dr hab. Jerzy Gazdzicki.

Pakiet materialów ze spotkania (zip/1.7MB)

 

18.02.2016 r. | Autor: KiRP/IG

Spotkanie z Geodetami Powiatowymi Województa Mazowieckiego

W związku z pozytywna oceną formalną projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, 16 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z Geodetami Powiatowymi Województwa Mazowieckiego, dotyczące zadania projektowego "Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie usług, o których mowa w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej", które to zadanie planowane jest do realizacji w ramach ww. projektu. Poniżej zamieszczone zostały prezentacje ze spotkania oraz link do wyświetlonego filmu pt. " Scalenie gruntów - szansa na rozwój wsi".

Pakiet prezentacji ze spotkania z GP (zip/11MB)

Film pt. Scalenie gruntów - szansa na rozwój wsi

Mapa serwisu

Wybierz link aby dotrzeć bezpośrednio do poszukiwanej treści.

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.